Gjatë dy ditëve të fundit në rajonin e SPB Shkup kanë ndodhur 18 aksidente, nga të cilat në njërin prej aksidenteve, lëndime të rënda trupore ka marrë një këmbësor, në pesë, lëndime të lehta trupore kanë marrë 11 persona, ndërsa në 12 aksidente është shkaktuar vetëm dëm material.

Policia e trafikut të mërkurën ka kryer kontroll në 10 aksidente rrugore. Në tre prej tyre me lëndime të lehta trupore kanë kaluar gjashtë persona, ndërsa shtatë janë me dëme të shkaktuara materiale.

Siç informon për MIA-n, inspektori i pavarur Dragan Veljanoski dje është kryer kontroll në gjithsej tetë aksidente. Në një aksident lëndime më të rënda dhe më të lehta kanë marrë dy këmbësorë, në dy aksidente, lëndime më të lehta kanë marrë katër persona, ndërsa pesë janë me dëm material.

Gjatë dy ditëve të fundit nga ana e policisë së trafikut, janë sanksionuar dy shoferë të cilët kanë kaluar në të kuqe në semafor, dy shoferë nuk iu kanë dhënë përparësi këmbësorëve, tre shoferë e kanë drejtuar automjetin pa regjistrim, si dhe nëntë shoferë nuk i janë përmbajtur kufizimit të shpejtësisë, ndalesave dhe obligimeve të shprehura me shenja të vendosura të komunikacionit. Janë hasur edhe 38 automjete të parkuara në mënyrë të papërshtatshme.

Me ndihmën e automjetit special “karrotrec”, gjatë këtyre dy ditëve, janë larguar 53 automjete të cilët në masë të madhe e kanë penguar zhvillim normal si qarkullimin e këmbësorëve ashtu edhe atë motorik.