Në emisionin 200 të Alsat M, i drejtuar nga gazetari Nazim Rashidi, mbrëmë u zhvillua debat i nxehtë për Qeverinë e re dhe çfarë ndikimesh të jashtme mund të ketë për Qeverinë e re dhe cilat parti mund të kenë vlera të përbashkëta pro euro-atlantike që mund të krijojnë ekzekutivin e ri. Të ftuar ishin gazetari Borjan Jovanovski, ish deputeti dhe tani analist i çështjeve politike Ismet Ramadani dhe gazetari Cvetin Çilimanov.

Në çështjen me gjuhën shqipe gazetari Rashidi jep një shembull se nëse gjykatësi është shqiptarë dhe nëse të dy avokatët janë shqiptarë dhe nëse të dy klientët e tyre janë shqiptarë, në gjykatë nuk mundet të flitet shqi. A është kjo normale? Gazetari Çilimanov përgjigjet se: Për mua kjo është jonormale dhe unë vlerësoj se do duhet të flitet shqip. Kurse nga ana tjetër Rashidi vazhdon me pyetjen: Kjo do të thotë se do duhet të ndryshohet ligji. Çilimanov: Supozoj se duhet pasi unë nuk jam ekspert, ka thënë ndër të tjera Çilamov.