Organizata joqeveritare CIVIL, e cila e ndjek procesin zgjedhor në Maqedoni me mbi 300 vëzhgues, vlerëson se dita e zgjedhjeve ka kaluar me shumë parregullsi.

Kryetari i CIVIL, Xhabir Deralla, tha se Lista Zgjedhore është në kaos dhe mbi 2000 persona nuk kanë mundur të realizojnë të drejtën e tyre të votës.

Ai theksoi se agjitimi është i pandalshëm, sikur të mos ketë heshtje zgjedhore dhe u ankua se ka presione ndaj vëzhguesve të kësaj organizate.