Rëndësi ka se me çfarë kushtesh do të hyjnë në qeveri, ata që do të hyjnë në qeveri.
Të tjerat janë vetëm ngopje e miletit me lugën bosh … dhe ngopje të miletit me lugën bosh ka pas boll këto 15 vjet, nga ata që kanë qenë deri tani në qeveri me barkun plot.
Kam frikë se hyrja në qeveri me “brekët zhvesh” edhe kësaj rradhe, si deri tani në këto 15 vjet, po mundohet të parapërgatitet me ngopjen e miletit me lugën bosh, me lojra për tavolina e bashkime kot rreth tavolinave, kur dihet se kushtet vendosen ndaj palës tjetër kur hyet në qeveri me ta.