Disa prej nesh hanë edhe kur hipotalamusi nuk dërgon asnjë sinjal. Nëse ju jeni të motivuar për të ngrënë nga stresi, erërat, ose vetëm për faktin se ushqimi është përballë jush, atëherë ju jeni i motivuar nga faktorët e jashtëm. Nëse ju jeni më të motivuar për të ngrënë nga stomaku bosh, ndjenja e urisë, atëherë ju jeni të motivuar nga faktorët e brendshëm. Shumica prej nesh motivohen nga një kombinim i të dyjave.

Kultura dhe sfondi gjithashtu kanë efekt në preferencat tona ushqimore. Ajo që na është servuar të hamë gjatë fëmijërisë formon preferencën tonë në ushqim. Prandaj shumë njerëz nuk preferojnë të hanë ushqim të vendeve të huaja dhe parapëlqejnë ushqimin e vendit të tyre.

Në motivimin e se urisë rol të madh luajnë dhe luan ushqimet që ne zgjedhim.