Edhe pse duhej sot të mbahej debat brenda Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë në lidhje me materialet nga bisedat e përgjuara që njihen si ”bombat” e LSDM-së kjo nuk ndodhi pasi anëtarët e kësaj gjykate thanë se ka shumë material.
Gjykata Kushtetuese vendosi që të diskutoj rreth kushtetutshmërisë dhe ligjshmërinë për daljen e këtyre bisedave në publik.

Neni 175 i ligjit për Komunikime elektronike parasheh që të gjithë operatorët të sigurojnë informacione për shfrytëzuesit dhe të sigurojnë materiale teknike rreth shfaqjes në publik të këtyre materialeve.