Ish kryeministri kroat, Stipe Mesiq, më 17 shkurt do të vjen në Shkup në masën e rrumbullakët dhe do të flet për rolin e vendeve të vogla në ekonominë ndërkombëtare, e cila organizoheet nga Oda Ekonomike.

“Ky politikan me përvojë shtetërore, nëpërmjet pjesëmarrjes së tij në tryezën e rrumbullakët, do t’i ballafaqojë përparësitë kyçe dhe mangësitë për lidhje reale të sipërrësve nga vendet e vogla si dhe si të tejkalohen pengesat e mëdha për zhvillim të ekonomisë dhe biznesit në kushte të infrastrukturës së lidhjes së pamjaftueshme rajonale, kufizimet e tregjeve të vogla iniciale, mungesa e përvojës zyrtare dhe pamjaftueshmëri njohurish të rrjetit shoqëror”, njoftojnë nga Oda.