Asociacioni MOST njofton se ka regjistruar parregullsi zgjedhore si agjitim, fotografim të fletëvotimit dhe votim publik. Këto parregullsi janë regjistruar në komunën e Mavrovës, Centar Zhupë, Qendër, Kërcovë, Gazi Babë, Cucer Sandevë, Kocanë, Ceshinovë, Negorican i vjetër dhe Kumanovë.

Sipas të dhënave të fituara nga programi PVT (numërimi paralel i votave), e cila paraqet metodë shkencore matematiko-statistike, joehona e votuesve nëpër njësi zgjedhore është:

NJZ 1 – deri në orën 11 – 18,78%, deri në 12 – 28.58%, ndërsa deri në orën 13 kanë dalë 38.74%

NJZ 2 – deri në orën 11 – 16,98%, deri në 12 – 25.57%, ndërsa deri në orën 13 kanë dalë 33.41%

NJZ 3 – deri në orën 11 – 20.69%, deri në 12 – 30.18%, ndërsa deri në orën 13 kanë dalë 39.14%

NJZ 4 – prej deri në orën 11 – 20.48%, deri në 12 – 29.99%, ndërsa deri në orën 13 kanë dalë 39.31%

NJZ 5 – deri në orën 11 – 17.54%, deri në 12 – 25.81%, ndërsa deri në orën 13 kanë dalë 33.87%

NJZ 6 – deri në orën 11 – 10.54%, deri në 12 – 17.28%, ndërsa deri në orën 13 kanë dalë 24.83%