Kjo ndodh me të gjithë në kohën kur mendojmë për një mik apo të dashurit tanë dhe bie telefoni, apo kemi parandjenja se diçka do të ndodhë dhe ndodh vërtetë. Ky është fat apo përceptim që ka të bëjë me parandjenja paranormale ?

Rastet paranormale ndahen në dy kategori kryesore: Psychokinesis që do të thotë kur objektet lëvizin ose përkulen në mëndjen tone dhe Përceprimi ekstra shqisor i cili ka të bëjë me mendimet mbi njerëzit apo situata e caktuara të cilat ndodhin në një vënd dhe kohë të caktuar.

Çfare është fenomeni paranormal?

Fenomeni paranormal është shkëmbim informacioni ndërmjet dy pjesëve të trurit pa përdorimin e organeve shqisore, shikim në distancë që ka të bëjë me marrjen e informacionit në lidhje me një përson apo objekt të caktuar, aftësia për të parashikuar ngjarje që mund të ndodhin në të ardhmen. Këto janë akoma në faza verifikim dhe asgjë nuk është e verifikuar.