Personi i vetëm që ju mban larg nga suksesi jeni ju. Nuk është shoqëria, qeveria apo dikush në jetën tuaj. Sigurisht, shumë prej jush e fillojnë jetën më mirë se të tjerët, por secili e ka mundësinë që të bëhet i suksesshëm. Këto janë 4 gënjeshtrat më të mëdha që i keni thënë vetes ndonjëherë, të cilat ju kanë ndaluar që të arrini qëllimet tuaja:

  1. Kam nevojë për një diplomë për të qenë i suksesshëm.
  2. Nuk kam kohë të mjaftueshme.
  3. Jam shumë i/e vjetër në moshë.
  4. Është shumë e vështirë të fillosh.