Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) sot në ueb faqen e vet i publikoi listat e kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

Në Listën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë regjistruar gjithsej 1.784.524 persona me të drejtë vote. Listat e kandidatëve janë në linkun në vijim:

Листи за предлагање на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Mакедонија