Analistja pro ruse Mirka Velinovska në shkrimin e saj të fundit shkruan se UCK-të e të gjitha partive dhe lëvizjeve politike në Maqedoni le ta dinë njëherë e mirë se Maqedonia nuk është e tyre.

“Në raportin për zgjedhjet do të mungoje ky detaj, por retorika nacionaliste dhe jo retorika anti maqedonase dhe Shqipërisë së Madhe.

Rrjeti i militantëve të Sorosit urgjentisht të vendoset jashtë ligjit. UCK-të nga të gjitha partitë dhe lëvizjet ta pranojnë njëherë e përgjithmonë se Maqedonia nuk është e tyre, e as trashëgimi e gjyshërve. Për këtë gjë në mënyrë diplomatike të njoftohet edhe Edi Rama.”,   shkroi ndërmjet tjerash Mirka Velinovska.