Për shkak të kryerjes së aktiviteteve teknike në rrjetin elektrik, pa energji elektrike nesër do të mbeten pjesë të Gjorçe Petrovit, Karposhit, Ilindenit, Zelenikovës dhe Sarajit.

Pa energji elektrike nga ora 8:30 në 9:30 do të jetë pjesë e përdoruesve të rrugës “Heraklea”, ndërsa nga ora 9 deri në 15 përdoruesit e nënrrugëve “58”, “72” dhe “80” në fshatin Vollkovë në komunën e Gjorçe Petrovit.

Në kohën prej orës 9:30 të 14:00 enjten pa energji elektrike do të jenë një pjesë e konsumatorëve të rrugës “Bansko” në komunën e Kisella Vodës, ndërsa në kohën nga ora 8:30 deri në 12:30 përdoruesit e një pjesë të lagjes “Momin Potok” në komunën Karposh.

Pa energji nga ora 8:45 deri 16:00 nesër do të jenë pjesë të përdoruesve të objekteve ushtarake “Karaxhicë” fshatrat Alldincë, Draçevisë, Cvetovë, Cërvenavodë, Paligrad, Malla Rekë Koliçani i Epërm dhe i Poshtëm, Vërtekicë dhe Ramni Gaber në komunën e Studeniçanit, ndërsa nga ora 7 deri në në ora 8 do të jenë një pjesë e përdoruesve të fermës së pulave në lagjen “Ilinden” në komunën Ilinden.

Në periudhën prej 08:50 e deri në ora 15:00 nesër pa energji elektrike do të jetë pjesë e përdoruesve të vendbanimit “Jane Sandanski” dhe qumështorja “MASKO” në komunën e Zelenikovës.

Pa energji elektrike nesër nga ora 10 deri në 14:00 do të jenë përdoruesit e fshatit Matka e poshtme, ndërsa në kohën prej prës 10 deri në 15:00 do të jenë përdoruesit e nënrrugicave 12 dhe 15 në fshatin e Sarajit dhe shtegu te shkolla fillore në komunën Saraj.