Sot në Muzeun e qytetit të Shkupit do të bëhet publikimi i veprës hulumtuese “Teatrit Romak- Skupi”, hulumtim i bërë në vitet 2013-2016, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Promovimin e publikimit të më shumë autotëve, e organizon Muzeu i qytetit të Shkupit dhe Fakulteti filozofik.

Realizimi i promovimit është mbështetur financiarisht nga Ministria e Kulturës dhe Drejtoria për Mbrojtjen e Trashëgimis Kulturore, Muzeu i qytetit të Shkupit, si dhe nga Fakulteti filozofik.