Mbi 9.500 të papunësuar do të fitojnë mundësi për punë, Plani Operativ i Qevrisë parasheh një miliardë denarë për rritjen e punësimeve.

Nëpërmjet shërbimeve të Agjencisë për Punësim, 16.000 të rinj do të mund të inkuadrohen në tregun e punës, informoi ministresha e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska.

Grandet për vetëpunësim deri në 5000 euro për person, deri 10.000 euro për dy themelues, programe për kategoritë sociale të qytetarëve dhe me theks te të rinjtë e papunësuar deri 29 vjeç, janë në fokus të masave qeveritare.

Me ndryshimet e Ligjit për punëtorët e falimentuar ekziston mundësia ligjore që deri në shtatorë të këtij vitit të përfshihen edhe këta persona. Mirëpo, ministresha Carovska sqaroi se numëri nuk është përfundimtar.

Në vitin shkollorë 2018-2019 do të futet edhe gjuha boshnjake në arsimin nëntëvjeçarë. Zëdhënësi i Qeverisë, Boshnjakovski sqaroi se ministria kompetente do të bëjë ndryshimet në programin mësimore në lëndën boshnjake. është planifikuar të përkthehen lëndët ekzistuese në klasën e parë. Kjo është një mundësi për pjesëtarët e bashkësisë etnike boshnjake që të mësojnë në gjuhën e tyre amëtare./Telegrafi/