Buka është më përfaqësuar në tryezën e Maqedonisë. Sipas të dhënave të publikuara të Entit Shtetëror për Statistikës, në vit mesatarisht qytetari i Maqedonisë konsumon 72,8 kilogram bukë.

Konsumimi vjetor i mishit nga ana e një banori arrin 25,9 kilogram, ndërsa çokollata dhe biskota 6,7 kilogram.

Të dhënat tregojnë se në Maqedoni gjatë vitit janë importuar prodhime të Vitit të Ri në vlerë prej 754.450 euro.