Kjo foto e rallë është shkrepur në Shkup në vitin 1933  gjatë rihapjes së Xhamisë së Gazi Mustafa Pasha nga Ylemaja e Mexhlisit Shkupit-Kosovë. Me pushtimin Kryeqendrës së Kosovës në Nëntor 1912 mbahej si depo nga Okupatori dhe për 20 vjet e mbyllëur mbas u rihap me 1933 si Ibadet’hane  (falëtore). / Manastiri Lajm /