Disa nga fotot e Martin Parr, realizuar në Shqipëri në vitin 1990,