Dalin statistikat e fundit te KSHZ,

Numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në Listën zgjedhore: 1.784.416
Numri i përgjithshëm i vendvotimeve: 3.524
Numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të vlefshme: 1.141.871
Numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të pavlefshme: 37.505