Por edhe nëse njerëzit nuk e pranojnë, tashmë varësia është e dukshme.

Përmes fotografive të mëposhtme mund ta kuptoni se çfarë varësia ka në këtë kohë teknologjia tek njerëzimi.