Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë prej me 15 dhjetor të këtij viti do t`i lëshoje në qarkullim bankënotat prej 200 dhe 2.000 denarësh, ndërsa njëkohësisht do t`i tërheq nga qarkullimi bankënotat prej 5.000 denarësh.

BPRM informoi se vendimi për lëshimin në përdorim të bankënotave prej 200 dhe 2.000 denarësh ka dalë nga nevoja reale për rebalancimin e strukturës së parave në qarkullim.

ja-si-do-te-duken-banknotat-2000-denareshe1 ja-si-do-te-duken-banknotat-2000-denareshe 200 556