Kur filloni një punë të re kompania ju kërkon që të bëni testin për praninë e drogave në trup, dhe nëse jeni përdorues nuk do t’ju pranojnë.

Më poshtë mund të zbuloni se sa gjatë qëndrojnë drogat në trup pas momentit të konsumimit. Droga që mban rekordin e kohëzgjatjes në trup është ajo më e lehta, kanabisi.

Testi mund të bëhet në gjak, urinë dhe flokë, zbuloni më poshtë kohëzgjatjen e gjurmëve të drogës.
Alkooli

Urinë: 3-5 ditë

Gjak: 10-12 orë

Flokë: deri në 90 ditë

Amfetaminat

Urinë: 1-3 ditë

Gjak: deri në 12 orë

Flokë: deri në 90 ditë

Kanabisi

Urinë: 7-30 ditë

Gjak: deri në dy javë

Flokë: Deri në 90 ditë

Kokaina

Urinë: 3-4 ditë

Gjak: 1-2 ditë

Flokë: Mbi 90 ditë

Heroina

Urinë: 3-4 ditë

Gjak: Mbi 12 orë

Flokë: Mbi 90 ditë

LSD

Urinë: 1-3 ditë

Gjak: 2-3 orë

Flokë: Deri në tre ditë

Metamfetamina

Urinë: 3-6 ditë

Gjak: 24-36 orë

Flokë: Deri në 90 ditë

Morfina

Urinë: 2-3 ditë

Gjak: 6-8 orë

Flokë: Deri në 90 ditë