Kryetari i gjertanishëm i komunës së Strugës, në seancen e sotme të Këshillit të komunës, ka dhënë doreheqjen për të vazhduar detyrën e deputetit.

Duke u larguar nga posti i kryetarit të komunës në bazë të ligjit emëroi këshilltarin dr. Mustafa Zabzun ushtrues të detyrës së kryetarit deri në zgjedhjet lokale.